BIOGRAFIE

Het heeft even geduurd voordat ik gevolg kon geven aan mijn grote verlangen om te gaan schilderen.

Na de middelbare school probeerde ik wat banen om uiteindelijk op de Rietveld Academie deze passie verder te ontwikkelen.
Het werd een lange ontdekkingstocht om via allerlei thema’s een beeldtaal te ontwikkelen die iets toevoegt.
Het uitdrukken van emotie vanuit een levensgevoel.
Schilderen over het universum werd ten slotte een manier voor mij om abstracter te gaan werken, aan verwondering en fantasie vorm te geven.
Keiharde confrontatie met mijn gezondheid bracht me uiteindelijk op de gedachte dat schilderen over het universum een soort uitzoomen is, naar een wereld die we niet zien.
Maar wat gebeurt er als we inzoomen op onszelf, lichaam, organen, bloed, huid en lichaamssappen.
Een wereld die we niet zien maar wel voelen.
Daarmee was een nieuw thema geboren: energie.
Wanneer twee stofjes zich verbinden, ontstaat er iets nieuws. Dit vindt niet alleen plaats in ons lichaam, ook op talrijke manieren om ons heen maar ook in de kosmos.
De energie die aan het bestaan ten grondslag ligt, manifesteert zich op allerlei manieren.
Op moleculair niveau: krioelende cellen waarin zich raadselachtige processen afspelen.
Maar evengoed in de sociale interactie tussen mens en cultuur.
Vanuit deze gedachte, ontwikkel ik een beeldtaal met structuren en indringende kleuren. Het relief van de talloze streepjes verf maken de dynamiek tastbaar.
De schilderijen roepen vitaliteit op en tegelijk verstilling, ze dagen uit en brengen tot rust, om niet te zeggen: troost.

Roland Broekhuis